Teade muutuvatest veeteenusehindadest

AS Järva Haldus teeniduspiirkondades on olnud veeteenusehind aastaid ühe hinnaga. Järva-Jaani piirkonnas on veeteenuse hind olnud ühesugune 2013 aastast. Koerus on kümne aasta jooksul hind muutunud ligi 10 sendi võrra. Albus kehtestati kehtiv hind enne valdade ühinemist. Aastatega on oluliselt muutunud veeteenuse osutamiseks kasutatavate teenuste ja toodete hinnad, mis on tinginud vajaduse kehtestada veeteenuse hind, mis suudaks katta tekkinud kulud. AS Järva Haldus esitas Konkurentsiametile juba eelmise aasta novembris taotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks. 22.06.2023 kooskõlastas Konkurentsiamet AS Järva Haldus veeteenuse hinna ning väljastas otsuse nr 9-3/2023-026, millest tulenevalt kehtivad AS Järva Haldus haldusalas alates 1. augustist 2023 järgmised veeteenuse hinnad:

 • tasu võetud vee eest 1,75 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 3,23 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Põhjalikum artikkel veeteenuse hinna kujunemisest ilmub Järva Valla lehes.


Uued hinnad alates 1. jaanuarist 2023:

 • Koeru võrgupiirkonnale müüdava soojuse hind 86,44 €/MWh (seni 79,63 €/MWh)
 • Imavere võrgupiirkonnale müüdava soojuse hind 91,75 €/MWh (seni 85,63 €/MWh)
 • Aravete võrgupiirkonnale müüdava soojuse hind 108,49 €/MWh (seni 101,08 €/MWh)
 • Järva-Jaani lõunapiirkonna võrgupiirkonnale müüdava soojuse hind 113,05 €/MWh (seni 105,81 €/MWh)
 • Peetri võrgupiirkonnale müüdava soojuse hind 101,98 €/MWh

Hindadele lisandub käibemaks.

Teenuste tunnihinda arvestatakse esimene tund täistunnina ja edasi poole tunni täpsusega. Teenused algavad Rakke tee 3 Koeru v.a soojaspetsialistid.


AS Järva Haldus Järva-Jaani võrgupiirkonna võrguettevõtjana teatab kavatsusest rajada uus soojusenergia tootmise käitis Järva-Jaani Kalda tänava piirkonda ning sõlmida soojuse tootjaga leping kuni 12 aastaks soojusenergia ostmiseks järgmistel seni teadaolevatel tingimustel:

 • Soojusenergia toodangu aastane kogumaht 1200 MWh vastavalt soojuse tarbimisele võrguettevõtja soojusvõrgus;
 • Uue soojusenergia tootmise käitise võimsus on 0,5 MW;
 • Kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;
 • Tootmine peab algama 1 aasta jooksul peale lepingu sõlmimist. Soojuse tootja kohustub võrguettevõtjale andma lepingu täitmise tagatise alates soojuse ostulepingu sõlmimisest tingimusega, et tagatis kehtib vähemalt soojuse tootmise alustamiseni. Tähtaegsel soojuse tootmise ja müügi alustamisel tagatis tagastatakse tootjale. Kui tootja ettenähtud tähtajal tootmist ei alusta, kuulub tagatis võrguettevõtjale väljamaksmiseks.

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:

 • Soojusenergia tootmise käitise kavandatav asukoht;
 • Kasutatavad kütused;
 • Põhi- ja reservtootmisseadmete võimsus;
 • Tootmistehnoloogia;
 • Müügivalmiduse tähtaeg;
 • Soojuse tootja ärinimi ja registrikood.

Avalduse palume esitada eesti keeles AS Järva Haldus e-posti aadressil andreas.sapas@jarva.ee digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 06.08.2020.

Lisainformatsioon: Andreas Sapas, telefon 5695 1880.

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb AS Järva Haldus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.

© 2020 AS Järva Haldus