Nõukogu

Järva Haldus AS nõukogu on viie liikmeline. Nõukogu liikmed kinnitab Järva Vallavolikogu.

Nõukogu esimees:

Priit Seire

Nõukogu liikmed:

Külvar Mand
Jüri Ellram
Alari Teppan
Lennart Okas

© 2020 AS Järva Haldus