Nõukogu

Järva Haldus AS nõukogu on viie liikmeline. Nõukogu liikmed kinnitab Järva Vallavolikogu.

Nõukogu esimees: Külvar Mand

Nõukogu liikmed:

Rait Pihelgas
Lennart Okas
Priit Seire
Lauri Bobrovski

© 2020 AS Järva Haldus