Joogivesi ja reoveekäitlus

Järva Haldus AS pakub ühisveevärgiteenust 13 asulas ja ühiskanalisatsiooniteenust 9 asulas.

Joogivett pumbatakse 15 erinevat kaevust ja reovett käideldakse 6 reoveepuhastis. 15-st kaevumajast 9 on veepuhastusjaamad, kus puhastatakse vett (nt eraldatakse raud) joogivee kvaliteedi tagamiseks.

Kõigil klientidel on võimalus kontrollida oma piirkonna veekvaliteedi vastavust Terviseameti koduleheküljelt (http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV) ja kajastame tulemusi ka enda ettevõtte kodulehel.

Juhendi ja liitumiseks vajalikud taoltused leiad siit:

Liitumistaotlus

Juhend ÜVK-ga liitumiseks

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjad

Leitav lingist: https://www.riigiteataja.ee/akt/409062023005

Nõuded tarbijale vee tarbimise vähendamiseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks

– kontrolli, et majapidamises pole tilkuvaid või lekkivaid veekraane/torusid
– kontrolli WC-loputuskasti, et see ei jookseks/niriseks. Natuke nirisev loputuskast võib tähendada kuubaasil mitut kuupmeetrit raisatud vett.
– ära lase veekraanist veel mõttetult voolata. Seebitamise ja hammaste harjamise ajaks vulge veekraan.
– vanni võtmise asemel eelista duši kasutamist.
– võimalusel paigalda vett säästev kraani- ja dušiotsik või vett säästev tualettpott.
– joogiveega ei ole mõistlik aeda kasta. Aia kastmiseks kogu vihmavett.

Loe lisaks

© 2020 AS Järva Haldus