Meie põhitegevuseks on vee tootmine ja heitvee kanaliseerimine ning sooja tootmine ja müük.

Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Pelletite hankimine 2021/2022 kütteperioodiks“. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 30.07.2021 kell 15.00 e-postiga aadressile andreas.sapas@jarva.ee. Hanke dokumendid ja lisainfo andreas.sapas@jarva.ee.

Soojus

Soojusenergia tootmine ja müük.

Joogivesi

Joogivee tootmine ja müük

Reovesi

Reovee kogumine ja puhastus

Hooldus

Sooja tootmise ja edastusega seotud seadmete hooldus ja remont. Joogivee ja reoveega seotud seadmete hooldus ja remont.

© 2020 AS Järva Haldus