Veenäitude teatamine

Veenäit tuleb teatada hiljemalt iga kuu esimese tööpäeva hommikuks.

Hiljem teatatud veenäidud on informatiivsed, mida ei saa kasutada arvete koostamisel.

Teata veenäit helistades: +372 3846 052
E-postiga: info@jarvahaldus.ee

E-posti sisuks kirjuta: nimi (kelle nimel on leping), aadress ja veenäit.

© 2020 AS Järva Haldus