Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks või tehniliste tingimuste väljastamiseks

  TAOTLUS LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS .................. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA

  Kinnistu omaniku / valdaja andmed: (lisada kinnistu omandit tõendav dokument)

  Kinnistu, millele liitumist taotletakse:


  (märgistada sobiv variant ristiga)


  (märgistada sobiv variant ristiga)


  (liitumispunkti puudumisel teha ettepanek, liitumispunkti tööde kirjelduse ja asukohta)

  © 2020 AS Järva Haldus