Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

VEEMÕÕDUSÕLME TEHNILISED TINGIMUSED,  01.05.2023

 1. Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik vastavalt käesolevatele AS Järva Haldus tehnilistele tingimustele, mille koostamise aluseks on Eesti standardid EVS 835 (Hoone veevärk) ja EVS-EN ISO 4064-5 (Veearvestite paigaldusnõuded).
 1. Veemõõdusõlm paigaldatakse hoone välisseina ääres paiknevasse ruumi võimalikult tarnetoru (toru liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni) sisenemiskoha lähedale. Enne veemõõdusõlme ei tohi tarnetorul olla kraane või muid veevõttu võimaldavaid ühendusi. Tarnetoru jätkamiseks kasutada mitte lahtivõetavaid keevisliideseid.
 1. Veearvesti ruum peab olema kuiv, valgustatud ja varustatud võimaluse korral vee äravooluga. Veearvesti peab olema kaitstud külmumise, kuuma ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest. Veearvesti asukoha õhutemperatuur peab olema vahemikus +2 kuni +30 kraadi.
 1. Mõõdusõlme ehitamisel arvestada vähima vaba ruumi vajadusega veemõõdusõlmes;
  • vähim kaugus seinast (toru teljeni) kanduri vastav mõõde;
  • vaba ruum põrandast (toru teljeni) 500 … 1000 mm;
  • vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) 800 mm;
  • vähim vaba ruum veearvesti kohal 700 mm;
  • vähim ruumi kõrgus 1700 mm.
 1. Arvesti peab korrektseks toimimiseks ja häiringute vältimiseks olema alati täidetud veega.
 1. Arvesti ja sellega seotud tarvikute paigaldamist, eemaldamist ja asendamist peab olema võimalik teostada ilma konstruktsiooni materjali kahjustamata või eemaldamata ning ilma ühtegi seadet või eri objekte nihutamata.
 1. Veemõõdusõlme ( joonis p.11) paigaldada vee voolusuunas järgmised seadmed:
  • sulgemiskraan (PN40 topendiga), läbimõõt võrdne veearvesti nimimõõduga
  • veearvesti paigalduskonsool
  • standardne liitmik
  • standardne teleskoopliitmik
  • sulgemiskraan (PN40 topendiga), läbimõõt võrdne veearvesti nimimõõduga.
 1. Veearvesti mõõdu valib AS Järva Haldus arvestades kinnistul tarbitavat vee kogust.
 1. AS Järva Haldus paigaldab Kamstrup ultraheli arvesteid nimirõhuga 16PN
 1. Veearvesti paigaldab ja eemaldab AS Järva Haldus. Paigalduse aeg tuleb eraldi kokku leppida.
 1. Veearvestite paralleelseks ühendamiseks (näit. kastmisvee kasutus) tuleb AS Järva Halduselt taotleda eraldi tingimused.

Joonis- veemõõdusõlm koos veearvestiga.

© 2020 AS Järva Haldus