Vee hind

Veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad AS Järva Haldus teeninduspiirkonnas alates 1. jaanuar 2018

Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla, Ervita küla, Vahuküla

Tasu võetud vee eest                                                 0,92 €/m3

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest          1,44 €/m3

Abonementtasud veele vastavalt veemõõtjale on järgmised:

kuni 1,6 m³/h                                                 0,64 €/kuus

1,7 kuni 2,5 m³/h                                                 2,56 €/kuus

2,6 kuni 6,3 m³/h                                                 6,39 €/kuus

üle 6,3 m³/h                                                6,39€/kuus + 0,19 € iga m3/ h, mis on üle 6,3m³/h

Abonementtasu määrad heitveele on samad, mis veelegi.

Järva-Jaani alevik, Karinu

Tasu võetud vee eest                                                               0,85 Eur/m3
Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest                    1,79 Eur/m3

Albu, Ahula, Kaalepi, Seidla

Tasu võetud vee eest                                                                 1,45 Eur/m3
Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamis eest                         2,30 Eur/m3

Abonomenttasu 0,70 eur vesi ja 0,70 eur kanal

*** Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses.

Hinnad on kehtestatud vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2015 käskkirja nr 844 ja Järva Vallavalitsuse määrusele

www.riigiteataja.ee/akt/426062018005

© 2020 AS Järva Haldus